Rady, tipy a počasí

Cestovní doklady
Pro občany ČR je požadován platný cestovní pas s minimální dobou platnosti 3 měsíce. V případě cesty motorovým vozidlem je nutné, aby řidič vlastnil mezinárodní řidičský průkaz a technický průkaz. Vyžadována je i tzv. zelená karta.

Víza
Bezvízový styk pro občany ČR platí na dobu 90 dnů.

Měna, ceny, nákupy

 

Vlastnosti elektrické sítě: 220 V

Telefonování: Telefonní předvolba: +380

Ukrajina – Celní předpisy

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Je doporučeno si před cestou ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Celní předpisy Ukrajiny se prakticky neliší od celních norem států Evropské unie. Rozdíl však představuje zejména převoz valuty přes ukrajinskou hranici a vývoz cigaret přes hranice se Slovenskem. Vývoz valuty z území Ukrajiny v ekvivalentu 10 000 EUR a vyšší částky musí být podložen dokumentem o legálnosti nabytí uvedené částky na území Ukrajiny, resp. bankovním potvrzením o převedení této částky ze zahraničí. Při příjezdu na Ukrajinu je nezbytně nutné deklarovat veškerou dováženou valutu, dražší osobní věci (zlato, elektronika) uvedením v celní deklaraci. Taktéž se doporučuje zdržet se vývozu uměleckých předmětů, dovozu a vývozu zbraní, střeliva, omamných a psychotropních látek a věcí, u nichž není možné prokázat jejich původ.
Bezcelně lze na Ukrajinu a z Ukrajiny dovézt/vyvézt:

 • tvrdý alkohol: 1 litr
 • víno 2 litry
 • pivo 5 litrů
 • cigarety 2 krabičky!!! (při cestě přes SR)
 • potraviny pro osobní potřebu do výše ceny 50 euro

Na základě dosavadních zkušeností se nedoporučuje turistům cestovat na území Ukrajiny se slzným plynem ve spreji. Totéž je možno říci o dovozu nožů. S nimi není zakázáno cestovat, ale vyžaduje-li to jejich charakter – je nutné povolení k jejich držení. Vzhledem k tomu, že v tomto případě záleží na názoru jednotlivých pracovníků příslušných ukrajinských orgánů – doporučuje se na území Ukrajiny raději např. s loveckými noži vůbec necestovat.

V případě cesty automobilem je nutno upozornit na fakt, že na hranicích, ale i ve vnitrozemí, je třeba prokazovat vlastnický vztah k automobilu. Jestliže se jedná o vozidlo zapůjčené, je nutno celním orgánům, resp. dopravní policii (DAI), předložit plnou moc k užívání vozu, pokud možno s ukrajinským nebo ruským překladem.
Řidiči nákladní dopravy musí dbát na úplnost průvodních dokladů k přepravovanému zboží. Je nepřípustné, aby se u dopravců vyskytovalo více faktur s různými cenami na jedno zboží nebo docházelo k rozdílu mezi skutečnou a deklarovanou hmotností zboží. Takové nedostatky mají soudní pokračování s konfiskací zboží a dopravního prostředku.

Povinná výměna valut se nevyžaduje. V teritoriu existuje široká síť směnáren. Směna se provádí zpravidla bez manipulačního poplatku. Nejlépe je na Ukrajinu cestovat s USD, event. s EURO v menších bankovkách (mimo mincí – ty na Ukrajině nikdo nesměňuje). U USD jsou ve směnárnách požadovány málo opotřebované bankovky (např. 100 dolarové bankovky ne starší než emise z roku 1993). Výměnu peněz zásadně uskutečněte v bankách nebo ve směnárnách. Od září 2011 požadují banky a směnárny na Ukrajině při výměně valut předložení platného cestovního dokladu.

Úroveň poskytovaných služeb má na Ukrajině stoupající tendenci, avšak zejména mimo městské aglomerace mnohdy nedosahují požadovaného standardu. To se týká zejména hotelů, restaurací, zábavních středisek, autoservisů, veřejných či restauračních WC, apod. Hustota sítě čerpacích stanic se za poslední období zvýšila a na hlavních silnicích a ve velkých městech je hodně stanic evropské úrovně.

zdroj: http://www.ibesip.cz/

Rychlostní limity

130 km/h
80 km/h motocykl
80 km/h – s přívěsem
80 km/h – autobus
70 km/h – s praxí kratší než 2 roky

90 km/h
110 km/h – rychlostní silnice
80 km/h – motocykl
80 km/h – s přívěsem
80 km/h – autobus
70 km/h – s praxí kratší než 2 roky

60 km/h

Řidič s praxí 0,00 ‰
Začínající řidič 0,00 ‰
Mladší 21 let
Praxe kratší než 2 roky
Profesionální řidič 0,00 ‰
Řidiči, kteří pracují v sektoru osobní dopravy (např. řidič taxi)

Povinné Tlumená světla by měla být použita při špatné viditelnosti i během dne.

 

Povinné Při sněhové pokrývce v období listopad- duben

ANO
NE
NE
ANO

zdroj: http://www.ibesip.cz/

Oficiální název státu

Ukrajina

Rozloha
603,7 tis. km2

Počet obyvatel
45,6 mil. obyvatel; 75,5 obyvatel na km2

Členění země
Systém administrativně teritoriálního uspořádání Ukrajiny tvoří – Autonomní republika Krym; 24 oblastí (Vinnycká, Volyňská, Dněpropetrovská, Doněcká, Žytomyrská, Zakarpatská, Záporožská, Ivano-Frankovská, Kyjevská, Kirovohradská, Luhanská, Lvovská, Nikolajevská, Oděská, Poltavská, Rovenská, Sumská, Ternopolská, Charkovská, Chersonská, Chmelnycká, Čerkaská, Černovecká, Černigovská); města Kyjev a Sevastopol, která mají speciální statut.

Hlavní město:
Kyjev                          2,67 mil. obyvatel

Další velká města:

 • Charkov                     1,47 mil. obyvatel
 • Dněpropetrovsk           1,1 mil. obyvatel
 • Doněck                        1,1 mil. obyvatel
 • Oděsa                         1,1 mil. obyvatel

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. leden: Nový rok
 • 7. leden: Vánoce
 • 8. březen: Mezinárodní den žen
 • 15. duben: Velikonoce
 • 1. a 2. květen: Mezinárodní svátek práce
 • 9. květen: Den vítězství
 • 3. červen: Trojice
 • 28. červen: Den ústavy Ukrajiny
 • 24. srpen: Den nezávislosti Ukrajiny

Je potřeba upozornit na zvyklost přenosu volných dnů na následující nejbližší pracovní den, a to pokud státní svátek Ukrajiny připadne na sobotu nebo na neděli v daném roce.

Obvyklá pracovní doba – od 9:00 do 18:00 hodin s hodinovou přestávkou na oběd, zpravidla mezi 13:00 až 14:00 h. Obvyklá prodejní doba – od 9:00 do 20:00 hodin, někdy až do 23:00 hodin, resp. non-stop potravin.

Zdravotnictví, kontakty a důležitá telefonní čísla
Mezi Českou republikou a Ukrajinou není uzavřena žádná smlouva v oblasti zdravotního zabezpečení a z tohoto důvodu je občanům ČR na Ukrajině poskytována zdravotní péče za úplatu. Ošetření je možné zajistit ve státních a soukromých ordinacích. Je nutné zdůraznit, že naprostá většina místních lékařských či nemocničních zařízení nedosahuje takové kvality služeb, na které je občan ČR zvyklý a mimo velké aglomerace může být úroveň bezplatné lékařské péče nízká. Jedná se prakticky o všechna státní zdravotnická zařízení. Soukromý sektor v této oblasti je prezentován zejména stomatologickými ordinacemi, z nichž některé svými službami již odpovídají evropským standardům. Těmto standardům však odpovídají i ceny. Občané ČR by se před cestou na Ukrajinu měli pojistit. České pojišťovny, které jsou členy mezinárodní asociace CORIS, by měly být pro pojištění nejvhodnější, protože mají partnery i na Ukrajině.

S ohledem na následky černobylské havárie je třeba dbát na osobní hygienu a raději nekupovat syrové potraviny (mléko, maso, máslo a tvaroh) u soukromníků, zvláště pak pouličních prodavačů.

Důležitá telefonní čísla

 • požárníci: 101
 • milice: 102
 • první pomoc: 103
 • požárníci: 104
 • tísňové číslo: 112 (s platností od června 2012)
 • odtahová služba: 559 78 65

Velvyslanectví České republiky na Ukrajině – Posoĺstvo Českoi Respubliky

Adresa: Jaroslaviv val, 34-A, 01901 Kiev
Telefon +38044/272-2110, 272-0431, 272-0807, konzulární a vízový úsek +38044/2382641-3
Fax +38044/272-6204, konzulární a vízový úsek +38044/2382640
Nouzová linka +38/0503101046, +38/0443861046
E-mail kyiv@embassy.mzv.cz
Časový posun +1 hod
Provozní hodiny úřadu pondělí – pátek 08.30 – 17.00
úřední hodiny KO pro veřejnost: po,út,čt,pá 09.00 – 12.30, 14.00 – 16.30