PŘIPRAVUJEME PRO SEZÓNU 2017

Zakarpatská Ukrajina, někdy postaru nazývaná Podkarpatská Rus (jak se – byť ne v úplně totožných hranicích – tento celek jmenoval v době, kdy patřil předválečnému Československu), je poněkud zapadlým koutem země. Kdysi nejvýchodnější cíp naší země, kam z Prahy jezdil přímý vlak, dnes nejzápadnější část Ukrajiny u hranice s Evropskou unií. Za návštěvu rozhodně stojí, a to nejen z nostalgie po první republice.

Projdeme se po hřebenech polonin, vystoupáme na kopce, najdeme staré bunkry Linie Arpada, poznáme starou československo-polskou hranici i národní park syněvir.

Večery strávíme posezením s kytarou u vodky a dobrého jídla, relaxačními aktivitami (baňa, Chan). Putuj nejen přenádhernou přírodou a horami, ale i v čase, při návštěvách tradičních vesnic plných dřevěnic a roubenek.